הפעל את Flash Player

 1. בשורת הכתובת, הקלד chrome://settings/content.Type chrome://settings/content in the address bar 

2. במסך הגדרות תוכן, אתר את רישום Flash Player. בדוק את הסטטוס.

The Content settings screen 

3. בחר באפשרות אפשר לאתרים להפעיל את Flash ולאחר מכן לחץ על בוצע.

The Flash section of the Content settings screen 

4. כדי לנהל את הגדרות Flash Player באתר, לחץ על ניהול חריגים

5. במסך החריגים של Flash, הזן את דומיין האתר ולאחר מכן בחר באפשרות אפשר. בסיום הוספת אתרים, לחץ על בוצע.

The Flash exceptions screen 

6. סגור את המסך הגדרות תוכן.